––––––––––––––
 
 

 

Pommern

Landkarte

B
Bewerhusen (poln. Bobrowo)
Bobrowo siehe Bewerhusen

C
Cewlino siehe Zewelin
Cieszyn siehe Tessin

D
Dęborogi siehe Hoheneichen

E
Eckerndaus (poln. Policko)

F
Falkenburg (poln. Złocieniec)

H
Hoheneichen (Schäferei, poln. Dęborogi)

K
Koseeger (poln. Kozia Góra)
Kozia Góra siehe Koseeger
Kurow (poln. Kurowo)
Kurowo siehe Kurow

L
Laski siehe Latzig
Latzig (poln. Laski)

M
Manow (poln. Manowo
Manowo siehe Manow
Maskow (poln. Maszkowo)
Maszkowo siehe Maskow
Mocker (poln. Mokre)
Mokre siehe Mocker

P
Policko siehe Eckerndaus

R
Ratajki siehe Ratteick
Ratteick (poln. Ratajki)
Reckow (poln. Rekowo)
Rekowo siehe Reckow

S
Schäferei siehe Hoheneichen
Schübben (poln. Skibno)
Seeger (poln. Zegrze Pomorskie)
Seidel (poln. Wyszewo)
Skibno siehe Schübben
Sucha Koszalińska siehe Zuchen

T
Tessin (poln. Cieszyn)

W
Wisbuhr (poln. Wyszebórz)
Wyszebórz siehe Wisbuhr
Wyszewo siehe Seidel

Z
Zegrze Pomorskie siehe Seeger
Zewelin (poln. Cewlino)
Ziegelei b. Wisbuhr
Złocieniec siehe
Falkenburg
Zuchen (poln. Sucha Koszalińska)


© Tillmann Tegeler 2004, letzte Aktualisierung: 15. Mai 2020